Січневе повстання 1863 року. Список повстанців – в’язнів Київської фортеці

Січневе повстання 1863 року. Список повстанців – в’язнів Київської фортеці

Січневе повстання 1863 року – польське шляхетське повстання на території колишньої Речі Поспилотої з метою відновлення її незалежності в колишніх кордонах. Крім поляків участь у повстанні взяли українці, білоруси, литовці та представники інших народностей.

Серед учасників були представники польської інтелігенції, студентська молодь з Києва, Варшави та інших міст, офіцери та солдати польского походження, які проходили службу в російській імператорській армії, польські поміщики зі своїми підданими та слугами, середня та дрібна шляхта.

Повстання не знайшло підримки серед українських селян Правобережної України, які ставились до нього, як “до панської витівки”. Навпроти, багато селян прийняли участь у придушенні повстання на стороні імперських військ, згуртовуючись у так звані “селянські варти”.

Повстання тривало більше року і було повністю розгромлене до літа 1864 року. Частина повстанців була зята в полон і утримувалась у Київській фортеці на Печерську, де їм були винесені вироки. Очільників було розстріляно, всіх інших відправлено на каторгу в Сибір.

Розстріляні в Київській фортеці очільники повстанців:

 1. Владислав Людвік Падлевський (розст. 21.11.1863)
 2. Адам Зелінський
 3. Владислав Тадеуш Раковський
 4. Платон Крижанівський
 5. Ромуальд Ольшанський
 6. Адам Дружбацький

Список повстанців, які були ув’язнені в Косому капонірі та пізніше відправлені на каторгу в Сибір:

 1. Петро Велішевський
 2. Алерон фон Нідермеєр
 3. Антон Гурковський
 4. Йосип Кондрацький
 5. Бернард Клодниць
 6. Теофіл Мишковський
 7. Антон Рогозинський
 8. Теофіл Ружиц
 9. Владислав Шиманський
 10. Володимир Мяловський
 11. Владислав Лінський
 12. Людвіг Стемпковський
 13. Рудольф Гошенський
 14. Антон Гриневицький
 15. Зенон Олендцький
 16. Густав Домбровський
 17. Іван Косацький
 18. Владислав Бачинський
 19. Матвій Бусевич
 20. Генріх Якубовський
 21. Петро Заремба
 22. Гавриїл Ясінський
 23. Андрей Бачинський
 24. Артем Шуба
 25. Фома Проценко
 26. Федір Шуба
 27. Ісаак Попонський
 28. Константин Запольський
 29. Тадей Беньовський
 30. Генріх Сендзиковський
 31. Юзеф Дзевульський
 32. Віктор Беньовський
 33. Рафаїл Матушевський
 34. Іван Станковський
 35. Крестін Пакович
 36. Юрій Пешинський
 37. Августин Червінський
 38. Юзеф Дзержановський
 39. Михайло Шембель
 40. Карл Жмієвський
 41. Полікарп Романський
 42. Іван Яворський
 43. Іван Недзельский
 44. Генріх Петровський
 45. Юліан Жизновський
 46. Петро Грюшов
 47. Ігнатій Грюшов
 48. Іван Васневський
 49. Адам Бержинський
 50. Ігнатій Ковалевський
 51. Віктор Дружбацький
 52. Еразм Михаловський
 53. Іван Зборовський
 54. Владислав Цівінський
 55. Фердинанд Марцинковський
 56. Юзеф Петровський
 57. Конрад Жураховський
 58. Степан Вуйцик
 59. Кирило Савиковський
 60. Михайло Шушка
 61. Іван Прошенський
 62. Северин Гопинський
 63. Віктор Гопинський
 64. Матвій Гаршинський
 65. Карл Гопшиб
 66. Юрій Мошинський
 67. Станіслав Трука
 68. Онуфрій Брелінський
 69. Карл Вілинський
 70. Леон Паневич
 71. Конрад Міхаловський
 72. Альфред Кучальський
 73. Геронім Гейн
 74. Константин Назарський
 75. Микола Бжозовський
 76. Іван Пешинський
 77. Войцех Григорович
 78. Клавдій Верещак
 79. Антон Глушецький
 80. Петро Зволинський
 81. Василь Вітушевський
 82. Адам Пашковський
 83. Василь Лапко
 84. Степан Вуйцик
 85. Микола Дмуховський
 86. Феліціан Морчушовський
 87. Антон Гірсіл
 88. Франциск Томашевський
 89. Юлій Гуршт
 90. Іван Пашковський
 91. Домінік Секко
 92. Антон Конвінський
 93. Сигизмунд Медзьвецький
 94. Григорій Іваницький
 95. Станіслав Сидоровський
 96. Карл Павловський
 97. Іван Бабік
 98. Юзеф Дунаєвський
 99. Іван Гардер
 100. Артур Ботевський
 101. Юзеф Соколовський
 102. Станіслав Черкаський
 103. Бенедикт Левицький
 104. Іван Добровольський
 105. Сигизмунд Яновський
 106. Артур Перожинський
 107. Тома Гринюк
 108. Теодор Свирчинський
 109. Луціян Лам (Лагм)
 110. Іван Кобилинський
 111. Антон Ковальський
 112. Людвіг Янішевський
 113. Пилип Земняк
 114. Іван Висоцький
 115. Войцех Слівінський
 116. Франц Францевич
 117. Норберт Антонович
 118. Войцех Лукомський
 119. Франциск Качковський
 120. Владислав Мантуані
 121. Фелікс Кубович
 122. Юзеф Прусак
 123. Франц Нартовський
 124. Степан Равіта
 125. Карл Анджеєвський
 126. Фома Сотніков
 127. Станіслав Крудовський
 128. Фердинанд Сачкевич
 129. Северин Монастирський
 130. Людвіг Янушеаський
 131. Лаврентій Ягелло
 132. Антоній Мікшевич
 133. Віктор Гноїнський
 134. Людвіг Буравський
 135. Віцентій Чуда
 136. Мечислав Стаяновський
 137. Карл Дишинський
 138. Михайло Лаппа
 139. Ігнатій Фудаковський
 140. Юзеф Блешинський
 141. Карл Зейліх
 142. Юліан Вичулковський
 143. Юзеф Гоголевський
 144. Константин Белінський
 145. Андрей Холевинський
 146. Леопольд Терпич
 147. Матвей Маєрчак
 148. Граціан Яголковський
 149. Семен Корольчук
 150. Йосип Поповський
 151. Казимир Богуславський
 152. Владислав Шамай
 153. Оттон Міссуна
 154. Франциск Сокачевський
 155. Антон Сокачевський
 156. Густав Контковський
 157. Фелікс-Франциск Хажевський
 158. Діонізій Самсонович
 159. Теофіл Скальський
 160. Сергій Картюк
 161. Фелікс Шадурський
 162. Вацлав Лозовський
 163. Геронім Юзеф Жебровський
 164. Рох Вільчинський
 165. Анастасій Мяновський
 166. Вікентій Шиманський
 167. Лев Лясковський
 168. Діонізій Багновський
 169. Михайло Яворський
 170. Валеріан Соколовський
 171. Фердинанд Багновський
 172. Йосип Собоцинський
 173. Броніслав Франковський
 174. Геоліодор Бжозовський
 175. Северин Бжозовський
 176. Ігнатій Ричковський
 177. Іван Канський
 178. Ігнатій Голощук
 179. Андрей Ковтонюк
 180. Олександр Вишинський
 181. Віктор Вільчинський
 182. Іван Старчевський
 183. Станіслав Зборовський
 184. Генріх Клевицький
 185. Антон Коханович
 186. Зенон Бжевський
 187. Казимир Краснодембський
 188. Олександр Пжедпельский
 189. Генріх Далькевич
 190. Владислав Петровський
 191. Йосип Кубашевський
 192. Йосип Коханович
 193. Іполит Малиновський
 194. Олекснадр Свирчовський
 195. Адольф Касперович
 196. Ромуальд-Микола Швиковський
 197. Сигизмунд Лісицький
 198. Антон Грущинський
 199. Олександр Пжедпельський
 200. Каліст Пжедпельський
 201. Юзеф Петровський
 202. Густав Познанський
 203. Іполит Мацицький
 204. Юзеф Заремба
 205. Матвій Яцкевич
 206. Михайло Козловський
 207. Іполит Черняховський
 208. Фердинанд Гінтер
 209. Зенон Могільніцький
 210. Іполит Нівинський
 211. Сильвестр Герман
 212. Іван Маковський
 213. Владислав Ловецький
 214. Казимир Нівинський
 215. Густав Жмігродський
 216. Станіслав Казановський
 217. Цезарій Малерб
 218. Лонгін Шостак
 219. Юзеф Бакалинський
 220. Пій Шиманський
 221. Станіслав Пруський
 222. Іван Татошир
 223. Броніслав Ольшевський
 224. Федір Безносюк
 225. Йосип Косацький
 226. Еразм Косацький
 227. Варфоломій Закжевський
 228. Іван Мікульський
 229. Вільгельм Арабський
 230. Юзеф Сікорський
 231. Матвій Фідельский
 232. Ромуальд Троновський
 233. Константин Дубицький
 234. Іван Дубицький
 235. Вікентій Ратинський
 236. Броніслав Свенціцький
 237. Сікст Свенціцький
 238. Франц Соболевський
 239. Бенедикт Руцинський
 240. Вікентій Савінський
 241. Антон Юревич
 242. Мартин Чудновський
 243. Юзеф Гоща
 244. Андрей Канарка
 245. Юліан Ковнацький
 246. Войцех Грушецький
 247. Станіслав Абрамович
 248. Анастасій Запольський
 249. Клавдій Верещак
 250. Еразм Кручковський
 251. Юзеф Рабинський
 252. Франциск Томашевський
 253. Карл Швейбс
 254. Іван Чапський
 255. Матей Янковський
 256. Ігнатій Івашкевич
 257. Карл Кастюшко
 258. Людвіг Промяновський
 259. (Н) Каменецький
 260. Юзеф Топоровський
 261. Владислав Леманський
 262. Норберт Журавський
 263. Строшан Хлебан
 264. Прокопій Кучеренко
 265. Григорій Ковстученко
 266. Степан Бельський
 267. Фелікс Шиманський
 268. Іван зелінський
 269. Матвій Маслінський
 270. Антон Танавський
 271. Августин Романовський
 272. Герман Романовський
 273. Ігнатій Янчевський
 274. Едуард Янкевич
 275. Антон Савицький
 276. Фелікс Герман
 277. Константин Вонторовський
 278. Іван Окінський
 279. Іван Чуловський
 280. Іван Антонюк
 281. Василь Боровик
 282. Тихон Коновальчук
 283. Давид Трохімчук
 284. Трофим Мельнічук
 285. Іван Болсуновський
 286. Юзеф Равський
 287. Юзеф Станішевський
 288. Василь Коберський
 289. Раймунд Левицький
 290. Алоїзій Докинський
 291. Адам Стажинський
 292. Кіпріан Ярошевський
 293. Петро Ковальський
 294. Григорій Сенкевич
 295. Болеслав Пешинський
 296. Антон Костнешко
 297. Олексій Стрельченко
 298. Владислав Шерамович
 299. Вікентій Василевський
 300. Степан Виковський
 301. Серафім Верещако
 302. Бальтазар Гарчинський
 303. Климентій Карачевський
 304. Теус Андрушевич
 305. Каспер Пашковський
 306. Владислав Кардолинський
 307. Матвій Миколайчук
 308. Франциск Бялоцький
 309. Данило Дроздовський
 310. Ігнатій Вольський
 311. Леонард Гобринськкий
 312. Юліан Янкевич
 313. Тимофей Ковалевський
 314. Юзеф Погожельський
 315. Леон Пашкевич
 316. Йосип Беньковський
 317. Лука Опацький
 318. Микола Годлевський
 319. Северин Гаєвський
 320. Ромуальд Верещанов
 321. Антон Поплавський
 322. Антон Поплавський
 323. Роман Бнінський
 324. (Н) Савінський
 325. Владислав Вінярський
 326. Ярослав Дунін
 327. Броніслав Трачевський
 328. Василь Фрицковський
 329. Еразм Падлевський
 330. Полікарп Малевич
 331. Аполінарій Славинський
 332. Генріх Голубицький
 333. Юзеф Рутковський
 334. Фелікс Перильський
 335. Антон Голубицький
 336. Ігнатій Грабовський
 337. Кондрат (Конрад) Іздебський
 338. Антон Горинський
 339. Ігнатій Горинський
 340. Густав Зеленко
 341. Юзеф Конферович
 342. Едуард Абрамович
 343. Олексій Домбровський
 344. Вікетій Кропельницький
 345. Геронім Огоновський
 346. (Н) Цибульський
 347. Антон Корівов
 348. (Н) Валеріан
 349. Юзеф Липинський
 350. Дмитро Мазарський
 351. Олександр Подлевський
 352. Антон Драгомирецький
 353. Карл Драгомирецький
 354. Станіслав Гродецький
 355. Василь Вітинський
 356. Фелікс Цинерський
 357. Константин Домбровський
 358. Ігнатій Голембйовський
 359. Корнакан Бічинський
 360. Пій Ленчицький
 361. Фелікс Лабейковський
 362. Адольф Кунцевич
 363. Григорій Лойко
 364. Петро Кропивницький
 365. Петро Кубецький
 366. Олександр Роша
 367. Антон Бачковський
 368. Дем’ян Паніцький
 369. Целестин Богуцький
 370. Емерік Пілецький
 371. Олександр Меджьвецький
 372. (Н) Барсотті
 373. Якуб Зажечевський
 374. Франциск Потоцький
 375. Іван Потоцький
 376. Владислав Скожановський
 377. Іван Леон Сокульський
 378. Сильвестр Бондаровський
 379. Владислав Довгірд
 380. Станіслав Карпович
 381. Адам Кульчицький
 382. Віталій Куранович
 383. Владислав Вишневський
 384. Антон Чапинський
 385. Людвік Цивинський
 386. Казимир Марцинковський
 387. Мартин Снігурський
 388. Константин Бутицький
 389. Тадей Защинський
 390. Людвіг Середницький
 391. Людвіг Дзевинський
 392. Віктор Дзевинський
 393. Франциск Змигродский
 394. Тіт Нейман
 395. Януарій Кенджицький
 396. Тома Гасинський
 397. Герот Плашка
 398. Едмунд Подсосновський
 399. Павел Богуцький
 400. Юліан Тетмаєр
 401. Віктор Кроницький
 402. Казимир Гроневський
 403. Михайло Качинський
 404. Юзеф Маковський
 405. Станіслав Кендзерський
 406. Сигизмунд Смоленський
 407. Владислав Вішневський
 408. Антон Чаплинський
 409. Януарій Кенджинський
 410. Франциск Новицький
 411. Діонісій Голембйовський
 412. Франциск Климович
 413. Карл Стасевич
 414. Валерій Ілляшевич
 415. Кондрат Яролещ
 416. Петро Размелинський
 417. Маврикій Бенкович
 418. Григорій Давіденко
 419. Болеслав Габетін
 420. (Н) Станьковський
 421. Віктор Смуневський
 422. Іван Ленкевич
 423. Йосип Новаковський
 424. Юзеф Завадський
 425. Едуард Пясецький
 426. Казимир Чарновський
 427. Вікентій Оссовський
 428. Еразм Команський
 429. Йосип Василевський
 430. Владислав Дичаковський
 431. Костантин Оряноплавський
 432. Фаустин Гумовський
 433. Святослав Зборовський
 434. Антон Орловський
 435. Август Косткевич
 436. Казимир Залевський
 437. Роман Зборовський
 438. Владислав Бінковський
 439. Іван Топчевський
 440. Теодозій Бабах
 441. Микола Цепелинський
 442. Юзеф Сморчевський
 443. Цезарій Беннер
 444. Сигизмунд Венгловський
 445. Микола Венгловський
 446. Теодор Охримович
 447. Болеслав Ярошевський
 448. Фелікс Суський
 449. Гусав Динловський
 450. Станіслав Яцевич
 451. Іван Іваницький
 452. Антон Камінський
 453. Вікетній Небиловський
 454. Юліян Кухаревич
 455. Олександр Мезер
 456. Станіслав Клясс
 457. Мар’ян Улятовський
 458. Антон Полянський
 459. Ієронім Пенський
 460. Кирило Залевський
 461. Петро Козерацький
 462. Целестин Феланковський
 463. Йосип Небельський
 464. Йосип Березовський
 465. Андрій Стемпінський
 466. Леонід Сломковський
 467. Леонард Домбровський
 468. Фортунат Маргуцель
 469. Володимир Белькевич
 470. Алойзій Качинський
 471. Мар’ян Діателович
 472. Антон Ясевич
 473. Вацлав Олтажевський
 474. Іван Лепарський
 475. Олександр Лясковський
 476. Віктор Понітицький
 477. Войцех Слоня
 478. Данило Головинський
 479. Людвіг Гроза
 480. Ераст Чертенський
 481. Костантин Батицький
 482. Тома Голинський
 483. Тіт Нейман
 484. Франциск Жмігродський
 485. Теодосій Защинський
 486. Людвіг Гневінський
 487. Віктор Гневінський
 488. Альберт Фредро
 489. Олександр Бопрелинський
 490. Нарцік Пашінський
 491. Йосип Орловський
 492. Юзеф Войцеховський
 493. Ришард Зелінський
 494. Адам Дружбацький
 495. Адам Зелінський
 496. Платон Крижановський
 497. Ромуальд Ольшанський
 498. Тадей Раковський
 499. Владислав Падлевський
 500. Кароль Рудський
 501. Луціан Лісикевич
 502. Роман Довгерт
 503. Ілля Гнездовський
 504. Іван Жураковський
 505. Геронім Балашевич
 506. Сильвестр Бондаровський
 507. Владислав Довгірт
 508. Константин Мьодушевський
 509. Вацлав Гноінський
 510. Станіслав Карпович
 511. Адам Кульчицький
 512. Віталіс Курманович
 513. Кондрат Кульчицький
 514. Болеслав Новіцький
 515. Петро Квятковський
 516. Фортунат Скорасінський
 517. Михайло Голембьовський
 518. Домінік Макаревич
 519. Каєтан Ущаповський
 520. Іван Павський
 521. Іван Щигельський
 522. Іван Стройван
 523. Іван Стройван
 524. Андрій Стройван
 525. Степан Стройван
 526. Яків Стройван
 527. Іван Дембіцький
 528. Владислав Зазулінський
 529. Болеслав Зазулінський
 530. Фелікс Пудзровський
 531. Людвіг Пудзровський
 532. Теодор Стальник
 533. Григорій Мерсожка
 534. Вікентій Рудницький
 535. Карл Добровольський
 536. Олександр Райковський
 537. Фелікс Самборський
 538. Ігнатій Дронгбенський
 539. Сигізмунд Гусаровський
 540. Ігнатій Камінський
 541. Михайло Лісовець
 542. Мар’ян Нітовський
 543. Іван Кульчицький
 544. Фафіан мелечик
 545. Адольф Новіцький
 546. Юліан Матто
 547. Савелій Кудрицький
 548. Іван Тетера
 549. Владислав Залеський
 550. Владислав Окринський
 551. Юзеф Бутович
 552. Константин Рогозинський
 553. Діонісій Пеньковський
 554. Войцех Небиловський
 555. Олександр Небиловський
 556. Олександр Міллер
 557. Павло Міллер
 558. Григорій Демчевський
 559. Йосип Грецький
 560. Юліан Затварницкий
 561. Валентій Коморський
 562. (Н) Жарський
 563. Пилип Талько
 564. Антоній Мощинський
 565. Леон Охоцький
 566. Тобіаш Корчевський
 567. Едуард Матушевський
 568. Любомир Узембло
 569. Станіслав Краузе
 570. Болеслав Зейферт
 571. Зенон Строчковський
 572. Іван Наленч
 573. Василь Кукаленко
 574. Тимотей Пясковський
 575. Франциск Разіцький
 576. Михайло Яскулка
 577. Роман Борисюк
 578. Владислав Ласкажевський
 579. Ада Подгаєцький
 580. Юзеф Коризна
 581. Данило Ярмолаєв
 582. Дмитро Толокінський
 583. Фадей Толокінський
 584. Калістрат Верцінський
 585. Віктор Іваницький
 586. Олександр Янішевський
 587. Микола Оссовський
 588. Антон Ланський
 589. Йосип Умінський
 590. Сафрон Германовський
 591. Еразм Добровольський
 592. Віктор Якупський
 593. Сабін Маєвський
 594. Станіслав Невмержицький
 595. Адам Скоковський
 596. Генріх Невмерзицький
 597. Іван Свішульський
 598. Карл Мощинський
 599. Анастасій Тульський
 600. Петро Шимкович
 601. Броніслав Косацький
 602. Адам Комарницький
 603. Мельхіор Жураковський
 604. Вікентій Мрочковський
 605. Віктор Мінський
 606. Станіслав Ставицький
 607. Григорій Заблоцький
 608. Андрій Мелітенко
 609. Проспер Кропильницький
 610. Августин Вільчинський
 611. Каєтан Дудковський
 612. Михайло Яновський
 613. Юзеф Гуменецький
 614. Едуард Ковальський
 615. Микола Вечаловський
 616. Сигізмунд Гуменецький
 617. Станіслав Сосновський
 618. Іполіт Чаплицький
 619. Людвіг Неве
 620. Юзеф Якубовський
 621. Юліан Лекситський
 622. Вітольд Велковський
 623. Антон Герский
 624. Альбін Улинський
 625. Альфред Вашневський
 626. Владислав Малецький
 627. Станіслав Антонович
 628. Марцель Соколовський
 629. Людвіг Люткевич
 630. Франциск Бернер
 631. Іван Скуліновський
 632. Давид Паперник
 633. Антон Студницький
 634. Іполіт Ружицький
 635. Михайло Шайчик
 636. Тома Литвинський
 637. Генріх Мерцель
 638. Карл Кічковський
 639. Каліст Мадурович
 640. Франциск Пляцер
 641. (Н) Кашарницький
 642. Ігнатій Радонь
 643. Зенон Ящембський
 644. Франциск Флорчак
 645. Владислав Шпаковський
 646. Володимир Маньчевський
 647. Марцелій Соботкевич
 648. Микола Масляк
 649. Іван Кжечковський
 650. Микола Зок
 651. Себастіан Світа
 652. Мартин Ярош
 653. Василь Журавський
 654. Юзеф Стжалковський
 655. Гелярій Скиба
 656. Василь Шуцкий
 657. Фаустин Ляхович
 658. Іван Гопінський
 659. Яків Гопінський
 660. Леонард Ольшанський
 661. Сидір Якубовський
 662. Михайло Херсонюк
 663. Войцех Топоровський
 664. Сидір Павлощук
 665. Ксаверій Гулський
 666. Олександр Лапушинський
 667. Зенон Ноальський
 668. Йосип Сагатинський
 669. Владислав Попжицький
 670. Франциск Горинський
 671. Степан Зацневський
 672. Адам Зелінський
 673. (Н) Коженьовський
 674. Микола Шиманський
 675. Август Іванський
 676. (Н) Тарнавський
 677. Конрад Собанський
 678. (Н) Урбанович
 679. Флоріан Мазуркевич
 680. Микола Савінський
 681. (Н) Пухальський
 682. (Н) Вітвицький
 683. (Н) Живольт
 684. (Н) Корицький
 685. Осип Смоленський
 686. Франц Малішевський
 687. Едуард Золотаревич
 688. Валеріан Шидловський
 689. Юзеф Марковський
 690. Михайло Опочинський
 691. Леон Михаловський
 692. Владислав Бесядовський
 693. Ігнатій Горецький
 694. Петро Закжевський
 695. Антон Зелінський
 696. Іван Хоткевич
 697. Леонтій Заславський
 698. Антон Ігнатовський
 699. Аполон Ободзинський
 700. Іван Зайончковський
 701. Вячеслав Кужанський
 702. (Н) Козловський
 703. Євстахій Кроницький
 704. Лаврентій Камінський
 705. Едуард Тиссен
 706. Оттон Чарковський
 707. Адольф Скворонський
 708. Вільгельм Чубинський
 709. Клементій Гросс
 710. Калікст Венер
 711. Прот Пьонтка
 712. Іван Богуцький
 713. Едмунд Подсосновський
 714. Роман Довгірд
 715. Ілля Гвоздовський
 716. Геронім Богушевич
 717. Сильвестр Бондаровський
 718. Владислав Довгерт
 719. Константин Млодушевський
 720. Михайло Голембьовський
 721. Цезарій Журавський
 722. Карл Недзялкевич
 723. Володимир Новицький
 724. Бернард Добропанський
 725. Вікентій Кропічковський
 726. Казимир Войцеховський
 727. Теофіл Якубовський
 728. Чеслав Довгостанський
 729. Флоріан Флоренський
 730. Вікентій Анджеєвський
 731. Модест Турчанович
 732. Юльян Свінціцький
 733. Феліціян Ляховецький
 734. Михайло Куршанович
 735. Луціян Мегердич
 736. Густав Бродовьский
 737. Степан Зароницький
 738. Северин Клосовський
 739. Леопольд Цітерський
 740. Франц Грозда
 741. Юзеф Пьотровський
 742. Олександр Фантанін
 743. Олександр Нездимовський
 744. Теофіл Ольшевський
 745. Захарій Міхановський
 746. Йосип Буревич
 747. Федір Крупчинський
 748. Костянтин Пропесшицький
 749. Олександр Запольський
 750. Леонтій Янішевський
 751. Сигизмунд Беронський
 752. Юзеф Беронський
 753. Франциск Завадський
 754. Ернест Млодзяновський
 755. Альберт Веллер
 756. Тимофій Яворський
 757. Людвіг Войнарович
 758. Діонізій Дембський
 759. Юзеф Балинський
 760. Франц Пешко
 761. Кирило Маносяр
 762. Вікентій Гладковський
 763. Антоній Саботницький
 764. Полідор Ляховецький
 765. Михайло Вольський
 766. Леон Рустицький
 767. Станіслав Щалинський
 768. Зіновій Василевський
 769. Карл Ленебрант
 770. Ксаверій Ленебрандт
 771. Едвард Малан
 772. Вікентій Туровський
 773. Онуфрій Росевич
 774. Антоній Грас
 775. Октавіан Прокоп
 776. Теофіл Гаєвький
 777. Константин Подвисоцький
 778. Людвіг Квецинський
 779. Леон Войнік
 780. Казимир Григоровський
 781. Діонізій Весоловський
 782. Олександр Малиновський
 783. Владислав Малиновський
 784. Антон Янчинський
 785. Еразм Дроздовський
 786. Валерій Вишницький
 787. Леонтій Базилевський
 788. Генрік Домбровський
 789. Петро Дембський
 790. Едвард Невяровський
 791. Нікодем Петровський
 792. Адам Роневський
 793. Станіслав Брода
 794. Олександр Берінг
 795. Іван Квятковський
 796. Себастіан Ільницький
 797. Целестин Конський
 798. Вікентій Баяль
 799. Граціан Пешинський
 800. Мартин Зелінський

Джерело: Пам’ятні дошки Косого капоніру, м. Київ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *