Новий підхід до ціноутворення в ГЦ Sarmata Recro

Новий підхід до ціноутворення в ГЦ Sarmata Recro

З березня 2024 року нами було переглянуто прайс-лист на послуги з дослідження родоводу, які ми пропонуємо; внесено корективи.

Основна причина: орієнтація на середню вартість пропозиції на ринку комерційної генеалогії у співвідношенні до якості послуг, що надаються.

Суть змін полягає не лише у перегляді цін, а й у новому підході до ціноутворення, який стає більш відкритим та зрозумілим для замовника. Тепер у рамках запропонованої/ оплаченої суми за роботу закладається перегляд фіксованої кількості архівних документів та супутніх витрат.

Зробимо короткий огляд послуг, які ми надаємо. Їх шість.

1. Комплексне дослідження родоводу

Проведення генеалогічного дослідження по висхідній лінії («вглиб») на певну кількість поколінь по одній родинній гілці.

Якщо родинних гілок кілька, кожна досліджується окремо, бо – це, зазвичай, робота у різних архівах з різними документами.

При цьому якщо дві і більше родинних ліній походять з одного регіону (документи по них зберігаються в одному архіві) і замовляються паралельно, то вартість однієї буде меншою.

Комплексні генеалогічні дослідження у нас бувають двох типів:

Стандартне дослідження

Вартість від 1800 євро. Сума розбивається на два нерівні платежі. За мінімальної вартості це – 1100 євро та 700 євро. У перший платіж входять витрати на відрядження та на інші організаційні моменти, за рахунок чого він більший.

Терміни: близько 4 місяців.

Що входить до комплексу?

 1. Передархівна робота: аналіз вихідних даних, встановлення збереженості та місцезнаходження архівних джерел, побудова стратегії дослідження, підбір потенційно цінних архівних фондів та перегляд окремих описів. Ціна 200 євро.
 2. Перегляд 40-50 архівних документів. Як правило, за період з 1917 по 1850 рік. Середня ціна за перегляд одного архівного документа – 40 євро. За 40-50 документів буде 1600-2000 євро.

Ціна за перегляд одного архівного документа залежить від регіону дослідження, оскільки в неї окрім вартості самої роботи закладаються також витрати на відрядження.

Розширене дослідження

Вартість від 3500 євро. Сума розбивається на два та більше платежів. За рахунок витрат на відрядження перший платіж тут також більший.

Терміни: 6 місяців і більше.

У комплекс входить та ж сама передархівна робота, але вона може охоплювати більший хронологічний період, за рахунок чого її вартість більша – 300 євро.

Тут переглядається приблизно 80-100 архівних документів. Вартість роботи при середньому значенні вартості опрацювання одного архівного документа в 40 євро – 3200 -4000 євро. Варто зазначити, що тут у порівнянні зі стандартним дослідженням ширші хронологічні рамки пошуків: зазвичай документи переглядаються з 1917 року до кінця/ середини XVIII століття, тому їхня кількість більша.

До бюджету комплексного дослідження обох типів може також входити перегляд описів архівних фондів на предмет виявлення потенційно цінних справ, якщо йдеться про другорядні генеалогічні джерела. Вартість перегляду одного опису – 15 євро.

Результати виконаної роботи при стандартному та розширеному типах комплексного дослідження надаються у вигляді:

 1. Звіт про виконану роботу, що складається з опису ходу дослідження, виписок із переглянутих архівних документів, а також експертних висновків;
 2. Копії знайдених архівних документів;
 3. Генеалогічна схема;
 4. Розрахунок витрачених коштів.

Приклад роботи можна знайти за посиланням.

Додатково результати генеалогічного дослідження можуть бути оформлені нами у вигляді подарункових родовідного розпису чи родовідної книги на вибір, а також художньо зображеного генеалогічного дерева.

2. Поетапне дослідження родоводу

Вищеописане генеалогічне дослідження можна розділити на більш дрібні етапи. За результатами кожного етапу замовнику надається проміжний звіт, узгоджується подальша робота.

Перший етап

Вартість від 750 євро. Сума оплачується одним платежем перед початком роботи. Якщо архів, в якому планується дослідницька робота, віддалений, то в перший платіж не входитимуть відряджувальні та інші організаційні витрати, вони оплачуватимуться окремо після завершення роботи.

Терміни: близько 2 місяців.

Що входить у роботу?

 1. Передархівна робота: аналіз вихідних даних, встановлення збереженості та місцезнаходження архівних джерел, побудова стратегії дослідження, підбір потенційно цінних архівних фондів та перегляд окремих описів. Ціна – від 150 євро.
 2. Перегляд близько 15 архівних документів. Середня ціна за перегляд одного документа – 40 євро. За 15 документів – 600 євро.

До бюджету дослідження може також входити перегляд описів архівних фондів на предмет виявлення потенційно цінних справ, якщо йдеться про другорядні генеалогічні джерела. Вартість перегляду одного опису – 15 євро.

Хронологічні рамки першого етапу дослідження: 20-30 років від заданої замовником дати.

Результати виконаної роботи по завершенню кожного етапу дослідження надаються у вигляді:

 1. Звіт про виконану роботу, що складається з опису ходу дослідження, виписок із переглянутих архівних документів, експертних висновків, а також опису перспектив наступного етапу дослідження;
 2. Копії знайдених архівних документів;
 3. Генеалогічна схема;
 4. Розрахунок витрачених коштів.

Приклад роботи можна знайти за посиланням.

3. Встановлення національності

Пошук документів, що містять інформацію про національну належність предків замовника: польську, єврейську, німецьку, румунську, грецьку, болгарську тощо.

Тут можливе проведення як комплексного дослідження, так і пошук/ перегляд окремого архівного джерела з метою отримання офіційної довідки.

Вартість від 650 євро. Сума оплачується одним платежем перед початком роботи. У перший платіж, як правило, входять відряджувальні та інші організаційні витрати.

Що входить у роботу при комплексному пошуку?

 1. Передархівна робота: аналіз вихідних даних та побудова плану пошуку; вартість – 150 євро;
 2. Перегляд у середньому 5-10 архівних справ; вартість – до 400 євро;
 3. Оформлення офіційних архівних довідок, свідоцтв/ витягів ДРАЦС, де вказуватиметься національність предків. Вартість одного оформлення – 50 євро.

Терміни: до 3 місяців.

Якщо замовник бажає замовити перегляд однієї архівної справи/ оформлення однієї архівної довідки, свідоцтва чи витягу, вартість – від 100 євро.

Хронологічні рамки пошуку, як правило, після 1917 року – по наш час.

За потреби на офіційно оформлені документи можуть бути поставлені апостилі з метою міжнародного визнання документів.

Результати виконаної роботи надаються у вигляді:

 1. Звіт про виконану роботу, що складається з опису ходу пошуків, виписок з переглянутих архівних справ, експертних висновків, а також опису перспектив наступного етапу дослідження (якщо він актульний);
 2. Офіційно оформлені завірені копії документів, архівні довідки, свідоцтва та витяги, де вказано національність предка;
 3. Розрахунок витрачених коштів.

Приклад роботи можна знайти за посиланням.

4. Точковий архівний пошук

Перегляд в архіві або іншій установі (бібліотека, музей) окремих документів з метою пошуку потрібних відомостей із сімейної історії замовника. Результати надаються у вигляді копій або виписок на вибір.

За бажанням, на підставі знайдених в архіві відомостей можуть бути оформлені офіційні документи (архівні довідки та завірені копії). Це оплачується окремо.

Найпопулярніші запити:

 • перегляд метричних книг з метою виявлення записів про народження/ шлюб/ смерть предка
 • встановлення складу сім’ї предка за матеріалами сповідних відомостей, ревізьких казок, даних переписів населенення;
 • пошук свідчень про службу предка в царській чи радянській армії;
 • пошук документів щодо репресованих родичів;
 • пошук актових записів про народження/ шлюб/ смерть предків в ДРАЦС;
 • пошук інформації з домових та погосподарських книг.

Базовий архівний пошук коштує від 200 євро. Сюди входить перегляд у середньому 5 архівних справ. Наприклад, це може бути пошук запису про народження вказаного замовником предка, запису про вінчання його батьків та записів про їх народження. Таким чином, родовід замовника відновлюється на 1-2 покоління від заданої дати.

Варто зазначити, що для роботи в читальному залі архіву передбачається замовлення не менше 3 справ.

Список справ для перегляду може бути наданий як замовником (за умови наявності у нього архівних реквізитів справ), так і запропонований нами (якщо йдеться про перегляд метричних книг, сповідних відомостей та ревізьких казок, встановлення збереженості яких, як правило, не вимагає попередньої роботи з описами фондів).

Якщо ж замовник не знає, що саме йому потрібно переглянути в архіві, а встановлення збереженості джерел з нашого боку додатково вимагає опрацювання описів фондів, то на вибір пропонується:

 1. Консультація генеалога. Вартість – 75 євро / год.
 2. або Побудова плану пошуку (як це робиться при проведенні генеалогічного дослідження); вартість – 150 євро.

Опрацювання одного архівного документа коштує від 30 євро.

Опрацювання одного архівного опису коштує від 15 євро.

Терміни: від 1 тижня.

5. Генеалогічна консультація

Надання консультативної допомоги, пов’язаної з самостійним дослідженням родоводу та особливостями роботи у різних архівних установах.

Годинна консультація генеалога у форматі онлайн чи офлайн (на вибір) коштує 75 євро.

Також можлива консультація адвоката з генеалогічно-правових питань; вартість – 25 євро / година.

Якщо результатом генеалогічної консультації має стати побудова плану дослідження для самостійних пошуків, ціна – від 150 євро.

Приклад плану пошуку можна знайти за посиланням.

6. Генеалогічна експедиція

Поїздка до населеного пункту, в якому проживали предки замовника, з метою виявлення та фіксації інформації щодо історії його сім’ї.

Генеалогічна експедиція може складатися з таких етапів:

 • Відвідування місцевої ради з метою перегляду погосподарських чи домових книг на предмет виявлення інформації щодо ваших предків;
 • Пошук старожилів та далеких родичів; бесіда/ інтерв’ю з ними для фіксації усних свідчень і спогадів, які стосуються вашої сімейної історії;
 • Відвідування місцевого кладовища, пошук поховань предків, фіксація інформації з надгробних табличок;
 • Відвідування місцевих церкви і краєзнавчого музею з метою виявлення додаткових матеріалів;
 • Фотографування локальних пам’яток та місць, де проживали ваші предки.

План роботи та бюджет експедиції обговорюються із замовником попередньо.

Розрахунок вартості виходить з тієї ж оцінки погодинної роботи дослідника, що й у попередньому розділі – 75 євро. Мінімальна кількість годин для замовлення – три, тобто 225 євро (якщо йдеться про поїздку до сусіднього від місця знаходження генеалога населеного пункту).

Приклад оформлення результатів роботи можна знайти за посиланням. Оформлення зібраних матеріалів оплачується окремо у рамках стандартної погодинної оплати праці генеалога.

Окремо від комплексної експедиції можна замовити пошук поховання предка. Ціна – 75 євро/година роботи.

Внесіть вихідні дані щодо вашого предка в анкету за посиланням і надішліть нам. Оцінка та прорахунок перспектив пошуку – безкоштовні. Перед початком роботи ми озвучуємо Вам фіксовану суму за майбутню роботу.

Олександр О. Красовський

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *